Regulamin serwisu bazafirm.czecho.pl

1. Serwis bazafirm.czecho.pl jest bazą firm i instytucji gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina.

2. Dodanie wizytówki firmy odbywa się za pomocą formularza "dodaj firmę".

3. Wizytówki firm w serwisie są płatne według cennika:

- 90 zł netto / rok
- 150 zł netto / 2 lata
- 300 zł netto  / 5 lat

4. Płatność dokonywana jest na podstawie wygenerowanej faktury pro-forma, poprzez przelew lub system płatności on-line.

5. Wizytówka aktywowana jest w bazie, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

6. Po dokonaniu płatności wystawiana jest faktura VAT za usługę i wysyłana Pocztą Polską.

7. Wizytówka firmy może być dodana w dwóch różnych branżach i trzech podbranżach.

8. Aktualizacja wizytówki jest bezpłatna i odbywa się po zalogowaniu w seriwisie bazafirm.pless.pl. Wszelkie aktualzacje przeprowadzane są przez firmy samodzielnie.

9. Wizytówki prezentowane są w głównym branżach według daty dodania, a w podbranżach alfabetycznie.

10. Wizytówka może być dodana przez firmę z poza gminy Czechowice-Dziedzice i Bestwina, prezentowana jest wtedy na końcu listy firm.

11. Serwis bazafirm.czecho.pl zastrzega sobie prawo do zmiany branży i podbranży wizytówki.

12. Serwis bazafirm.czecho.pl nie odpowiada za treść publikowanych wizytówek.

13. Właściciel serwisu bazafirm.czecho.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych udostępnionych w wizytówkach w innych publikacjach tj. ankietach, sondach, rankingach, artykułach czy prezentcjach, we wszystkoch serwisach należących do firmy pless intermedia.

14. Postępowanie reklamacyjne:

- użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji wizytówki bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

- reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@pless-intermedia.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: pless-intermedia, ul. Bielska 10, 43-200 Pszczyna z dopiskiem "reklamacja bazafirm.czecho.pl".

- reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, adres URL wizytówki, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację wizytówki, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.

- jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, firma pless-intermedia przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

- firma pless-intermedia rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.

15. Polityka prywatności:

- użytkownik podając w treści wizytówki swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a w szczególności na ich publiczną prezentację w sieci Internet, w serwisie bazafirm.czecho.pl. Administratorem danych osobowych jest właściciel i administrator serwisu bazafirm.czecho.pl - firma pless intermedia.

- dane osobowe użytkownika przetwarzane są w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z serwisu bazafirm.czecho.pl.

- użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, a także usunięcia. Dane osobowe są usuwane przez Administratora danych w momencie wygaśnięcia czasu emisji wizytówki.

16. Właścicielem serwisu bazafirm.pless.pl jest firma pless intermedia.

43-200 Pszczyna
ul. Bielska 10
tel. 32 212-88-93
fax 32 757-05-99
biuro@pless-intermedia.pl
NIP: 638-153-18-77

17. Serwis bazafirm.czecho.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.

© 2002 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.