Artykuły

Wsparcie dla edukacji - spotkanie informacyjne ws. funduszy unijnych

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na Spotkanie informacyjne pt.: Wsparcie dla EDUKACJI - założenia konkursu 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru i innych istotnych wymagań konkursowych.

- Zapraszamy przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących szkoły, funkcjonujących na terenach wiejskich, które planują realizować projekty edukacyjne współfinansowane ze środków funduszy unijnych w zakresie edukacji - zachęca organizator Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca w godzinach od 10.00 do 13.00 (rejestracja od 9.30-10.00) w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 367.

Tematyka spotkania skupia się na ogłoszonych obecnie konkursie z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Omówione zostaną: założenia dokumentacji konkursowej - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych działań, kryteriów wyboru i wskaźników projektu; budżet projektu - wybrane zagadnienia - koszty kwalifikowane ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych kwalifikowalności wydatków.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

aka / czecho.pl

© 2002 - 2019 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.