Artykuły

Po trudnym okresie kopalnia Silesia staje na nogi. Notuje coraz lepsze wyniki

Spółka Bumech S.A., właściciel kopalni Silesia, opublikował raport finansowy za pierwsze 3 kwartały 2023 roku. Wynika z niego, że po ciężkim początku roku czechowicki zakład notuje coraz lepsze wyniki finansowe.

PG Silesia, kopalnia, szyby
PG Silesia · fot. mp / czecho.pl


W raporcie Bumechu możemy przeczytać, że "z przyczyn niezależnych od PG Silesia i niemożliwych do przewidzenia, w okresie sprawozdawczym wystąpiły zdarzenia powodujące zmniejszenie wydobycia węgla w drugim kwartale 2023 roku".

- W związku z opadami stropu napotkanymi przy eksploatacji ściany 330 w pokładzie 330, powodującymi konieczność podejmowania dodatkowych prac w zakresie zabezpieczenia stropu, wystąpił wolniejszy od przewidywanego postęp eksploatacji ściany. Ponadto, w następstwie opóźnień w dostawach sprzętu oraz przedłużających się terminów realizacji remontów, skutkujących wydłużeniem się okresu zazbrojenia ściany 341, przedmiotowa ściana została oddana do eksploatacji z opóźnieniem - dodała spółka w raporcie giełdowym.

Ponadto w drugim kwartale (kwiecień - czerwiec) wystąpiły "istotne negatywne zmiany w sytuacji finansowej grupy kapitałowej Bumech".

- Z jednej strony miało miejsce zmniejszenie wydobycia węgla w PG Silesia w stosunku do planowanego, co wystąpiło w związku z opóźnieniem oddania do eksploatacji nowej ściany oraz problemami z wydobyciem z już eksploatowanej, czego konsekwencją była mniejsza ilość węgla dostępnego do sprzedaży. Z drugiej strony koszty działalności systematycznie rosły - zwraca uwagę spółka.

- Dodatkowo w 2023 roku spadły ceny rynkowe węgla przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na ten surowiec, w związku z czym, aby utrzymać się na rynku, PG Silesia zmuszona była obniżyć ceny sprzedaży. W konsekwencji w pierwszym półroczu 2023 roku nastąpiło istotne pogorszenie przychodów i osiąganych wyników w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego - argumentuje Bumech.

Dobre wiadomości napłynęły w trzecim kwartale (lipiec - wrzesień), kiedy "zostały przełamane negatywne czynniki geologiczne występujące w kwartale poprzednim na PG Silesii". Dzięki temu wydobycie węgla handlowego wzrosło ze 170 000 ton w drugim kwartale, do 333 000 ton w trzecim kwartale.

Ponadto, w ocenie Bumechu, w trzecim kwartale sytuacja na rynku węgla uległa zdecydowanej poprawie i obserwuje się wzrost popytu na ten surowiec. To znalazło odzwierciedlenie w skonsolidowanych przychodach Grupy Bumech za okres lipiec - wrzesień 2023 roku, które wzrosły z 85 mln zł w drugim kwartale do 242,5 mln zł w trzecim kwartale.

Raport Bumechu podsumowuje portal Trybuny Górniczej. - Mieliśmy bardzo trudne pierwsze półrocze. Nie było praktycznie wydobycia, do tego słabe postępy notowały przodki. Praktycznie "jechały" w kamieniu. Trudności geologiczno-górnicze mamy już za sobą. Ruszyła ściana i rozjechane zostały przodki. Realizujemy plany - powiedział w rozmowie z portalem netttg.pl Tomasz Szpyrka, szef ZZ Kadra w PG Silesia.

Portal Trybuny Górniczej podaje, że kopalnia prowadzi aktualnie eksploatację złoża systemem ścianowym z zawałem stropu w dwóch ścianach: nr 341 w pokładzie 312 w partii zachodniej złoża oraz nr 330 w pokładzie 330 w partii wschodniej. Wybieranie tej pierwszej zostanie zakończone w II kwartale 2024 roku. Eksploatacja drugiej będzie miała swój finał w końcu listopada.

- Obecnie prowadzone są roboty przygotowawcze związane z rozcięciem kolejnej ściany w pokładzie 327 w partii zachodniej złoża. Przewiduje się, że wszystkie zostaną ukończone na przełomie listopada i grudnia br. Wówczas załoga przystąpi do jej zbrojenia. Przewidywana miąższość pokładu 327 sięga 2,4 m. Trwają ponadto roboty górnicze związane z drążeniem pochylni 127 w partii zachodniej złoża, z której planuje się w przyszłości udostępnienie kolejnej ściany w pokładzie 127 - podsumowuje portal nettg.pl.

W 2022 roku kopalnia Silesia wyprodukowała około 1,4 mln ton węgla. Zakład zatrudnia obecnie około 1350 osób - oprócz własnej załogi pracuje w nim jeszcze kilkaset osób zatrudnionych w firmach zewnętrznych.

mp / czecho.pl
źródło: nettg.pl

© 2002 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.